Welkom
Nova Zembla en Nova Boules  A.Hildering 2016

Welkom op de website van Nova Zembla en Nova Boules

Sinds 2012 zijn de ijsclub en de Jeu de Boules gefuseerd.